Работно време от понеделни до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Контакти тел.: 068 60 37 92
факс: 068 60 37 65
email: dgs_lovech@abv.bg
Адрес
гр. Ловеч, ПК 5500
ул. Търговска 56
Карта Вижте ДГС Ловеч на по-голяма карта