За нас

Горите на стопанството са разположени на територията на Ловешка и Летнишка общини. Те са изградени от плътни комплекси в южната и югозападната част на района, като преминават на север и североизток в
мозаечно пръснати комплекси сред работни земи. На север стопанството граничи с ДГС Плевен, на изток с ДГС Севлиево, на юг – Държавните горски стопанства Троян и Априлци, на запад – с ДГС Лесидрен
Територията на “ДГС Ловеч” , в рамките на Ловешката община, обхваща землищата на гр.Ловеч и селата: Абланица, Александрово, Баховица, Брестово, Българене, Владиня, Горан, Горно Павликени, Гостиня, Деветаки, Дойренци, Дренов, Дъбрава, Изворче, Йоглав, Казачево, Къкрина, Лешница, Лисец, Малиново, Прелом, Пресяка, Радювене, Скобелево, Славяни, Слатина, Сливек, Смочан, Стефаново, Тепава, Умаревци, Хлевене и Чавдарци. Летнишката община се състои от град Летница и селата Горско Сливово, Крушуна и Кърпачево. Общо “ДГС Ловеч” обхваща землищата на два града и 36 села.

Обявление – ДГС Ловеч -15.11.2022г.